hoofdelijke aansprakelijkheid

Home > Woordenlijst > hoofdelijke aansprakelijkheid

Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijke aansprakelijkheid vloeit bijvoorbeeld voort uit de wet, een overeenkomst of een vonnis van de rechter.

In de wet is hoofdelijke aansprakelijkheid geregeld in artikel 6:7 Burgerlijk Wetboek:

Lid 1: “Indien twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, heeft de schuldeiser tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.”

Lid 2: “Nakoming door een der schuldenaren bevrijdt ook zijn medeschuldenaren tegenover de schuldeiser…”

De schuldenaar die meer voldoet dan hem aangaat, kan zich voor dit meerdere verhalen op de andere hoofdelijk schuldenaar (“regres”). De onderlinge draagplicht is bij hoofdelijke aansprakelijkheid in principe gelijk, tenzij hierover door betrokken partijen andere afspraken zijn gemaakt.

Specialismen: