getuigen­verklaring

Home > Woordenlijst > getuigenverklaring

Wat is een getuigenverklaring?

Een getuigenverklaring is een verklaring van een getuige in een getuigenverhoor. Een getuigenverklaring kan enkel als bewijs dienen als deze betrekking heeft op de aan de getuigen uit eigen waarneming bekende feiten. “Eigen waarneming” slaat ook iets wat de getuige een ander heeft horen zeggen.

Specialismen: