meesleep­recht

Home > Woordenlijst > meesleeprecht

Wat is het meesleeprecht?

Aandeelhouders kunnen het meesleeprecht of “drag along right” in de aandeelhoudersovereenkomst opnemen. Dit houdt in dat als een derde alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap wenst over te nemen en één van de aandeelhouders akkoord is gegaan met het overdragen van alle door hem of haar gehouden aandelen, de andere aandeelhouders gedwongen kunnen worden hun aandelen aan te bieden aan die derde onder dezelfde voorwaarden. Vaak wordt daarbij opgenomen dat de andere aandeelhouders in plaats van hun aandelen mee te verkopen ook zelf de aandelen van de overdragende aandeelhouder mogen overnemen, mits ze het aanbod van de derde evenaren. De drag along regeling kan met name voor een meerderheidsaandeelhouder een nuttige bepaling zijn.

Specialismen: