koop op afbetaling

Home > Woordenlijst > koop op afbetaling

Wat is koop op afbetaling?

Koop op afbetaling is een koopovereenkomst waarbij koper en verkoper afspreken dat de verkochte zaak aan de koper wordt geleverd en dat daarna de koper de koopprijs in termijnen zal betalen. De juridische eigendom van de zaak gaat in dat geval direct over op de koper, tenzij sprake is van eigendomsvoorbehoud.

Specialismen: