doel­overschrijding

Home > Woordenlijst > doeloverschrijding

Wat is doeloverschrijding?

Het doel van een rechtspersoon wordt in de statuten van die rechtspersoon beschreven (de doelomschrijving). Dit is bij oprichting verplicht en de rechtspersoon is ook gebonden aan haar eigen doelomschrijving. Als zij een rechtshandeling verricht die niet overeenstemt met de doelomschrijving is sprake van doeloverschrijding

De rechtspersoon kan een beroep doen op vernietiging van een door die rechtspersoon zelf verrichte rechtshandeling, als het statutaire doel van de rechtspersoon door die rechtshandeling werd overschreden (doeloverschrijding) en de wederpartij dit wist of zonder eigen onderzoek moest weten. Dit is de externe werking van de doelomschrijving.

Specialismen: