derden­rekening

Home > Woordenlijst > derdenrekening

Wat is een derdenrekening?

Een ander woord voor derdenrekening is kwaliteitsrekening of derdengeldenrekening.

Een derdenrekening is een bankrekening die gebruikt wordt om gelden van derden te beheren, welke gelden worden afgescheiden van het eigen vermogen van de rekeninghouder zodat de derdengelden niet blootstaan aan verhaal door de schuldeisers van de rekeninghouder. Beslaglegging op de rekening door schuldeisers van de rekeninghouder is bijvoorbeeld niet mogelijk. Ook worden de gelden niet “meegetrokken” in het faillissement van de rekeninghouder. De gelden worden afgescheiden van het vermogen van de rekeninghouder omdat ze niet bestemd zijn voor de rekeninghouder maar door een derde (een cliënt van de rekeninghouder of de betrokken wederpartij), maar tijdelijk worden gestort totdat ze aan de uiteindelijke begunstigde kunnen worden overgemaakt.

Beroepsbeoefenaars, zoals notarissen, deurwaarders, advocaten en accountants houden een de op de derdenrekening in hun kwaliteit ontvangen gelden afscheiden.

Notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn altijd wettelijk verplicht om een derdenrekening te hebben.

Specialismen: