derdenbeslag

Home > Woordenlijst > derdenbeslag

Wat is derdenbeslag?

Derdenbeslag is het beslag dat de crediteur legt op goederen van de debiteur die een derde (bijvoorbeeld: de bank of de werkgever) onder zich heeft. De crediteur legt dan beslag onder een schuldenaar/derde (niet-contractspartij) van degene die de crediteur moet betalen (de “debiteur”). De crediteur die in afwachting is van een vonnis van de rechter waaruit moet blijken dat de debiteur geld moet betalen aan hem of haar kan betaling(en) door een derde aan de debiteur blokkeren door middel van derdenbeslag. Wanneer de crediteur inderdaad een dergelijk toewijzend vonnis in handen krijgt, kan de derde direct aan de crediteur betalen.

Voorbeelden van derdenbeslag zijn: beslag op een bankrekening door de rekening bij de bank te blokkeren of “loonbeslag” waarbij (een deel van) het loon bij de werkgever van de debiteur direct aan de crediteur/beslaglegger wordt betaald.

Specialismen: