cessie

Home > Woordenlijst > cessie

Wat is cessie?

Bij cessie draagt een schuldenaar (de cedent) zijn vordering op een schuldeiser over aan de koper van de vordering (de cessionaris). Voor het overdragen van een vordering op naam is een schriftelijk stuk nodig: een akte van cessie. Tenzij het gaat om een stille cessie, moet van de cessie ook mededeling worden gedaan aan de schuldenaar.

Specialismen: