boekjaar

Home > Woordenlijst > boekjaar

Wat is het boekjaar?

Het boekjaar is de periode waarover het financieel verslag van een rechtspersoon loopt, een volledige boekhouding wordt uitgevoerd en op het eind waarvan die boekhouding wordt afgesloten. Het is de periode waarover de jaarrekening van de rechtspersoon wordt gemaakt.

Als in de statuten van de rechtspersoon geen ander boekjaar is aangewezen, is het boekjaar het kalenderjaar.

Specialismen: