bijzondere titel

Home > Woordenlijst > bijzondere titel

Wat is verkrijging onder bijzondere titel?

Goederen worden onder bijzondere titel of onder algemene titel verkregen.

Verkrijging onder bijzondere titel geschied meestal door overdracht (met titel “koop”), maar kan ook door onteigening of verjaring plaatsvinden en verder op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijze van rechtsverkrijging.

Specialismen: