bevoegdheid

Home > Woordenlijst > bevoegdheid

Wat is bevoegdheid?

De vraag welke rechter de zaak mag behandelen, volgt uit de beantwoording van de volgende vragen:

 • Relatieve competentie


 • Welke rechter is relatief bevoegd (relatieve competentie)? In welk arrondissement moet de rechter worden benaderd?

 • Absolute competentie


 • Welke rechter is absoluut bevoegd (absolute competentie)? In de meeste gevallen gaat het om de afweging kantonrechter of de “gewone” civiele rechter.

  U kunt bij de kantonrechter binnen het civiel recht terecht met civiele kantonzaken. In het kort zijn dit zaken die gaan over vorderingen tussen burgers en/of bedrijven tot een bedrag van € 25.000,- of als het gaat om arbeidszaken, huurzaken of consumentenkoopzaken. U hebt voor een procedure bij de kantonrechter geen advocaat of jurist nodig, maar u kunt zelf procederen. Ook kunt u zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. U machtigt een persoon dan schriftelijk om u te vertegenwoordigen in de procedure bij de kantonrechter.

  U kunt bij de civiele rechter terecht met civiele zaken (tussen burgers en/of bedrijven) van meer dan € 25.000,- of met civiele zaken van onbepaalde waarde. Zaken van onbepaalde waarde zijn zaken waarin bijvoorbeeld de ene partij wil dat de andere partij iets doet of ergens mee ophoudt. De civiele rechter behandelt ook zaken met betrekking tot echtscheiding, alimentatie, adoptie en voogdij. U hebt voor een procedure bij de civiele rechter een advocaat nodig. Bij de civiele rechter kunt u een dagvaardingsprocedure, een verzoekschriftprocedure en een spoedprocedure (kort geding) doorlopen.

  Een conflict kan op een andere manier worden opgelost dan door middel van het starten van een gerechtelijke procedure. Alternatieve geschillenbeslechting is onder andere: arbitrage, mediation of bindend advies.

  Specialismen: