arbitrage

Home > Woordenlijst > arbitrage

Wat is arbitrage?

Bij arbitrage behandelt een “eigen rechter” (een arbitragecommissie of arbitragecollege) in plaats van de overheidsrechter een conflict op een soortgelijke wijze als de overheidsrechter. Omdat de tijdrovende regels van het burgerlijk procesrecht in een arbitraal geding vermeden kunnen worden, komt een arbitraal vonnis over het algemeen sneller tot stand dan een vonnis van de overheidsrechter. Tijdens een arbitraal geding hoeven partijen zich niet verplicht te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde of een advocaat. Partijen moeten arbitrage wel zijn overeengekomen. In de overeenkomst bepalen partijen de regels op basis waarvan een arbitraal geding zal plaatsvinden. Met name bij internationale kwesties waarbij de zaak vertrouwelijk moet blijven, kan arbitrage de aangewezen manier van conflictoplossing zijn. Een groot voordeel van arbitrage is dat het conflict kan worden voorgelegd aan deskundigen uit een bepaalde branche. Eén van de bekendste en grootste arbitrageraden is de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Specialismen: