bindend advies

Home > Woordenlijst > bindend advies

Wat is bindend advies?

Bij bindend advies komen partijen overeen dat ze bij geschillen een onafhankelijke veelal deskundige derde partij zullen inschakelen die een voor partijen bindend advies uitbrengt.

Specialismen: