bestuurders­aansprakelijk­heid

Home > Woordenlijst > bestuurdersaansprakelijkheid

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid in het ondernemingsrecht gaat over de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon is onder te verdelen in:

  • Interne aansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid in geval van faillissement
  • Aansprakelijkheid voor premie- en belastingschulden
  • Externe aansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid binnen een concern


  • Een bestuurder moet beschikken over het inzicht en de zorgvuldigheid die van een bestuurder mag worden verwacht. Een bestuurder moet op zijn taak berekend zijn en deze nauwgezet vervullen. Wanneer een bestuurder daartoe niet in staat is, dient hij of zij zich te omringen met deskundigen of andere bestuurders of dient de betreffende bestuurder af te treden.

    Voor meer informatie, klik hier.

    Specialismen: