benadeelde partij

Home > Woordenlijst > benadeelde partij

Wat is een benadeelde partij?

Een benadeelde partij in het civiele recht is een persoon die schade heeft geleden en die over het algemeen schadevergoeding kan vorderen van de schadeveroorzaker die aansprakelijk is.

Een benadeelde partij in het strafprocesrecht vraagt de verdachte om vergoeding van de schade die hij of zij als slachtoffer door een strafbaar feit heeft.

Specialismen: