bekrachti­ging

Home > Woordenlijst > bekrachtiging

Wat is bekrachtiging?

Dit is de toekenning achteraf van geldigheid aan een nietige en ongeldige rechtshandeling door achteraf alsnog de voor de rechtshandeling gestelde wettelijke eisen te vervullen, waarbij belanghebbenden de rechtshandeling ook als geldig hebben aangemerkt.

 • Voorbeeld 1:


 • Een ongeldig en nietig besluit van een orgaan van een

 • bv
 • dat niet is genomen met de wettelijke of
 • statutaire
 • vereiste mededelingen aan of handelingen van een ander orgaan van de bv kan door het laatstgenoemde orgaan worden bekrachtigd, zodat het besluit toch geldig wordt.

 • Voorbeeld 2:


 • Een persoon die niet bevoegd is om in naam van een ander te handelen omdat aan deze persoon geen

 • volmacht
 • is verstrekt, kan de persoon in wiens naam hij of zij heeft gehandeld over het algemeen niet binden tenzij die persoon de handeling achteraf bekrachtigt.

  Specialismen: