volmacht

Home > Woordenlijst > volmacht

Wat is een volmacht?

Volmacht is de bevoegdheid die uitdrukkelijk of stilzwijgend door de volmachtgever aan een ander (de gevolmachtigde) wordt verleend om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. De volmacht kan beperkt zijn. Een beperking kan bijvoorbeeld zijn: het aangaan van rechtshandelingen tot een bepaald bedrag of het aangaan van bepaalde contracten.

Specialismen: