bedrijfs­naam

Home > Woordenlijst > bedrijfsnaam

Wat is een bedrijfsnaam?

Dit is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, welke naam wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; ook wel de handelsnaam genoemd.

De handelsnaam of bedrijfsnaam mag geen inbreuk maken op bestaande merkenrechten of handelsnaamrechten en mag niet misleidend zijn.

Specialismen: