merkenrecht

Home > Woordenlijst > merkenrecht

Wat is merkenrecht?

Het merkenrecht is het recht dat in het leven is geroepen om onder andere de herkomst en de oorsprong van producten en diensten te beschermen. Een merk biedt naast duidelijkheid over de herkomst en de oorsprong van producten en diensten – in het belang van consumenten – ook bescherming voor de door een ondernemer opgebouwde goodwill. Een merk zorgt er ook voor dat een ondernemer zijn producten en diensten makkelijker kan verkopen en zorgt voor reclame van de producten en diensten.

Het merkrecht is aan een formeel vereiste gebonden: een merk wordt pas verkregen door inschrijving door het Merkenbureau in het merkenregister. Zonder inschrijving in het merkenregister, bestaat het merkrecht niet.

Specialismen: