handelsnaam

Home > Woordenlijst > handelsnaam

Wat is een handelsnaam?

De Handelsnaamwet verstaat onder “handelsnaam” de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

Het is verboden een handelsnaam te voeren die misleidend is ten aanzien van de rechtsvorm van de onderneming en haar eigenaar.

Voorts bevat de Handelsnaamwet het verbod om een handelsnaam te gebruiken die kan zorgen voor verwarringsgevaar met een onderneming die eerder dezelfde of een vergelijkbare handelsnaam gebruikte.

Artikel 5 van de Handelsnaamwet luidt:

“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

Specialismen: