eigen vermogen

Home > Woordenlijst > eigen vermogen

Wat is eigen vermogen?

Het eigen vermogen van een onderneming is het resultaat van de som: activa (bezittingen) minus schulden.

Specialismen: