algemene voorwaarden

Home > Woordenlijst > algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn standaard voorwaarden of bedingen die zijn opgesteld met het doel om op meerdere contracten van toepassing te zijn. Het zijn in principe geen bedingen die de kern van prestaties aangeven. In algemene voorwaarden nemen bedrijven bepalingen op met betrekking tot facturering, garantie, opzegtermijn, aansprakelijkheid, de wijze van beëindiging van de overeenkomst en klachtenbehandeling.

Om algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing te laten zijn, dient aan de andere contractspartij een redelijke mogelijkheid te zijn geboden om van de voorwaarden kennis te nemen. Bij het sluiten van een overeenkomst moeten de algemene voorwaarden daadwerkelijk ter hand zijn gesteld of de andere contractspartij moet zijn verwezen naar de vindplaats van de algemene voorwaarden.

Voor meer informatie, klik hier.

Specialismen: