accountants­verklaring

Home > Woordenlijst > accountantsverklaring

Wat is een accountantsverklaring?

Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of een certificerend accountant-administratieconsulent over de getrouwheid van een document met financiële gegevens (zoals een jaarrekening van een onderneming). Kleine rechtspersonen en ondernemingen waarop een 403-verklaring van toepassing is, zijn vrijgesteld van de verplichting om een accountantscontrole over de jaarrekening uit te voeren.

Specialismen: