cv

Home > Woordenlijst > cv

Wat is een cv?

Dit is in het ondernemingsrecht de afkorting voor “commanditaire vennootschap”. De cv is een vennootschap bestaande uit één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten (commanditaire vennoten). De beherend vennoot heeft beheersbevoegdheid en de commanditaire vennoot is geldschieter en heeft geen beheersbevoegdheid. De regels van de maatschap zijn ook op de cv van toepassing. De cv heeft geen rechtspersoonlijkheid of afgescheiden vermogen (zoals de bv) de vennoten zijn daardoor persoonlijk met hun eigen privévermogen aansprakelijk voor schulden van de cv.

Specialismen: