beherend vennoot

Home > Woordenlijst > beherend vennoot

Wat is een beherend vennoot?

Een beherend vennoot is een vennoot in een commanditaire vennootschap die de vennootschap feitelijk beheert en bedrijfsactiviteiten uitvoert. De beherend vennoot is belast met de dagelijkse leiding over de vennootschap en de bijbehorende onderneming. Heeft de commanditaire meerdere beherende vennoten, dan vormen die onderling een vennootschap onder firma (vof).

Specialismen: