zaaksvorming

Home > Woordenlijst > zaaksvorming

Wat is zaaksvorming?

Uit artikel 5:16 Burgerlijk Wetboek volgt dat wanneer iemand uit een of meer roerende zaken waar hij of zij eigenaar van is een nieuwe zaak vormt, hij of zij eigenaar wordt van de nieuwe zaak.

Wanneer de eigendom van de verschillende roerende zaken (of onderdelen) toebehoren aan verschillende eigenaars dan moet je voor het bepalen van de eigendom van de zaak kijken naar de hoofdzaak; de eigenaar van de hoofdzaak wordt namelijk ook eigenaar van een andere zaak die bestanddeel van de hoofdzaak wordt. De hoofdzaak is de zaak waarvan de waarde de waarde van de andere zaak aanmerkelijk overtreft of die volgens verkeersopvatting altijd hoofdzaak is.
Is er geen hoofdzaak? Dan worden de verschillende eigenaars voor een evenredig aandeel mede-eigenaars van de nieuwe zaak.

Specialismen: