voorwaardelijke verbintenis

Home > Woordenlijst > voorwaardelijke verbintenis

Wat is een voorwaardelijke verbintenis?

Artikel 6:21 BW luidt:

“Een verbintenis is voorwaardelijk, wanneer bij rechtshandeling haar werking van een toekomstige onzekere gebeurtenis afhankelijk is gesteld.”

opschortende voorwaarden en ontbindende voorwaarden maken een verbintenis voorwaardelijk.

Specialismen: