volstrekte meerderheid

Home > Woordenlijst > volstrekte meerderheid

Wat is volstrekte meerderheid?

Ook wel gewone meerderheid of absolute meerderheid genoemd. In de wet of in de statuten van de vennootschap kan opgenomen zijn dat voor het nemen van een bepaald besluit een absolute meerderheid vereist is. Dit zal meestal duiden op de helft van het aantal stemmen plus één; er moeten meer voor- dan tegenstemmen zijn. De absolute meerderheid kan ook betrekking hebben op het aantal stemgerechtigden, waardoor afwezige stemmen ook meetellen.

Specialismen: