verzetprocedure

Home > Woordenlijst > verzetprocedure

Wat is een verzetprocedure?

Als de gedaagde in een rechtszaak verstek heeft laten gaan, heeft hij nog een rechtsmiddel in handen. De gedaagde kan verzet instellen. De gedaagde maakt dan bezwaar tegen het verstekvonnis van de rechter; dit is de uitspraak die is gedaan zonder dat gedaagde daarbij aanwezig was.

De gedaagde moet voor het instellen van verzet in beginsel binnen 4 weken na betekening van het verstekvonnis aan de gedaagde in verzet gaan door middel van een verzetdagvaarding. In sommige gevallen begint de termijn van 4 weken te lopen nadat de gedaagde bekend was met het verstekvonnis. De eisende partij wordt gedagvaard door gedaagde voor de rechter die het verstekvonnis heeft gewezen.

Specialismen: