verstek

Home > Woordenlijst > verstek

Wat is verstek?

De rechter verleent verstek en spreekt een verstekvonnis uit als de gedaagde niet verschijnt en “verstek laat gaan” op de rechtszitting van een gerechtelijke procedure. De rechter stelt dan in feite alleen maar vast dat de gedaagde niet op de zitting aanwezig is en stelt in de meeste gevallen de eisende partij in het verstekvonnis in het gelijk. De gedaagde partij kan nog voordat de rechter een formeel verstekvonnis wijst, griffiegeld betalen en zich alsnog in de procedure melden bij de rechtbank. De gedaagde “zuivert” dan het verstek en de procedure wordt op de gangbare manier voortgezet.

Specialismen: