verschoningsrecht

Home > Woordenlijst > verschoningsrecht

Wat is het verschoningsrecht?

In principe geldt dat iedereen die opgeroepen wordt door de rechter om te getuigen, daartoe ook verplicht is. Op basis van een nauwe familieband (waardoor gewetensconflicten kunnen ontstaan), de functie van iemand (geheimhoudingsplicht uit hoofde van beroep) of het gevaar voor strafrechtelijke vervolging, kan een getuige in bepaalde situaties echter het recht hebben om vragen van de rechter onbeantwoord te laten, of anders gezegd: zich te verschonen van het geven van antwoord.

Specialismen: