getuigen­verhoor

Home > Woordenlijst > getuigenverhoor

Wat is een getuigenverhoor?

Een getuige legt in een getuigenverhoor (of “enquête”) mondeling verklaringen af voor de rechter in het kader van (tegen)bewijs in een gerechtelijke procedure. Als het gaat om een civiele procedure beveelt de rechter een getuigenverhoor op verzoek van een van de procespartijen. De rechter kan het ook zelf nuttig vinden dat getuigen worden gehoord en kan dan ambtshalve een getuigenverhoor bevelen.

Als iemand als getuige wordt opgeroepen, is hij of zij verplicht te getuigen.

Specialismen: