geheimhoudings­plicht advocaat

Home > Woordenlijst > geheimhoudingsplicht advocaat

Wat is de geheimhoudingsplicht van een advocaat?

Een voorbeeld van een wettelijke geheimhoudingsplicht is het beroepsgeheim dat geldt voor advocaten. Advocaten zijn wettelijk verplicht bijzonderheden betreffende hun cliënten en zaken van die cliënten geheim te houden. Schending van het beroepsgeheim is strafbaar.

Het verschoningsrecht ligt in het verlengde van het beroepsgeheim van een advocaat. Een advocaat die als getuige wordt opgeroepen tijdens een gerechtelijke procedure, kan in principe vragen van de rechter over zijn of haar cliënten onbeantwoord laten.

Specialismen: