verbintenis

Home > Woordenlijst > verbintenis

Wat is een verbintenis?

Een verbintenis is een rechtsbetrekking tussen twee of meer personen waarbij een bepaalde prestatie centraal staat. Denk aan het repareren van een auto of het betalen van een factuur. De ene persoon heeft het recht een bepaalde prestatie te vorderen van een persoon die moet presteren.

Verbintenissen kunnen ontstaan uit de wet ontstaan (onrechtmatige daad bijvoorbeeld). De meest bekende verbintenissen zijn verbintenissen die ontstaan uit overeenkomsten.

Specialismen: