unaniem

Home > Woordenlijst > unaniem

Wat is unaniem?

Een besluit wordt in een vergadering unaniem aangenomen of afgewezen als alle uitgebrachte stemmen respectievelijk voor of tegen zijn. De eis van unanimiteit van stemmen zal in de praktijk vaak gepaard gaan met een quorumeis van 100% zodat bij het stemmen alle stemgerechtigden aanwezig zijn.

Specialismen: