quorumeis

Home > Woordenlijst > quorumeis

Wat is een quorumeis?

Het kan zijn dat een besluit van een orgaan van de vennootschap pas wordt aangenomen als aan een quorumeis is voldaan. Een quorumeis is het voorgeschreven minimaal aantal stemmen dat aanwezig moet zijn voor een geldig besluit.

De wet verbindt soms aan een gekwalificeerde meerderheid ook een quorumeis, inhoudende dat in de vergadering waar het besluit genomen moet worden een bepaald gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Specialismen: