stemovereenkomst

Home > Woordenlijst > stemovereenkomst

Wat is een stemovereenkomst?

Een stemovereenkomst wordt over het algemeen gezien gesloten tussen aandeelhouders van een vennootschap. In deze overeenkomst nemen aandeelhouders de verplichting op om op een bepaalde manier te stemmen in de algemene vergadering.

In de rechtspraak is ook bepaald dat stemovereenkomsten kunnen worden aangegaan met derden (niet-aandeelhouder van de vennootschap: zoals een verzekeringsmaatschappij).

Specialismen: