onroerende zaak

Home > Woordenlijst > onroerende zaak

Wat is een onroerende zaak?

Onder het begrip “onroerend” valt volgens de wet: de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen en de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd (rechtstreeks of door vereniging met andere gebouwen of werken).

Specialismen: