geplaatst kapitaal

Home > Woordenlijst > geplaatst kapitaal

Wat is het geplaatst kapitaal?

In principe geldt dat bij het nemen van een aandeel in een vennootschap daarop het nominale bedrag moet worden gestort. Het geplaatste kapitaal is het totale nominale bedrag van de aandelen dat de aandeelhouders van een vennootschap daadwerkelijk (bij de oprichting van de vennootschap) hebben genomen.

De afspraak kan gelden dat het nominale bedrag van de aandelen in de vennootschap of een deel daarvan pas hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het opvraagt. Aandeelhouders kunnen echter in beginsel niet geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de verplichting tot storting van het nominale bedrag.

Specialismen: