gekwalifi­ceerde meerderheid (van stemmen)

Home > Woordenlijst > gekwalificeerde meerderheid (van stemmen)

Wat is een gekwalificeerde meerderheid (van stemmen)?

Als voor het aannemen van een besluit een gekwalificeerde meerderheid vereist is, duidt dit op een andere meerderheid dan de gewone of volstrekte meerderheid. Een gekwalificeerde meerderheid is een grotere meerderheid dan de gewone meerderheid: bijvoorbeeld, een meerderheid van minimaal 75% van het aantal stemmen. Voor een besluit tot het wijzigen van de statuten van de vennootschap of tot ontbinding van de vennootschap is in de statuten vaak een gekwalificeerde meerderheid opgenomen (van 75% of van 2/3 van de uitgebrachte stemmen).

Aan een gekwalificeerde meerderheid kan ook een quorumeis verbonden zijn.

Specialismen: