publicatie­plicht

Home > Woordenlijst > publicatieplicht

Wat is publicatieplicht?

De publicatieplicht is de verplichting van een rechtspersoon om zijn jaarrekening bij het handelsregister te deponeren op de wijze als voorgeschreven bij of krachtens de Handelsregisterwet 2007. Dit dient in ieder geval binnen 8 dagen na vaststelling van de jaarrekening te gebeuren. Uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar van de rechtspersoon moet de rechtspersoon de jaarrekening openbaar hebben gemaakt.

Specialismen: