proceskosten­veroordeling

Home > Woordenlijst > proceskostenveroordeling

Wat is een proceskostenveroordeling?

Binnen het burgerlijk recht is een kostenveroordeling een beslissing van de rechter dat de verliezende partij in een gerechtelijke procedure de proceskosten en de buitengerechtelijke kosten van de tegenpartij moet betalen. Omdat de rechter zich bij een kostenveroordeling moet houden aan vastgestelde forfaitaire vergoedingen, vertegenwoordigd de kostenveroordeling meestal maar een gedeelte van de werkelijk gemaakte kosten.

Specialismen: