prioriteits­aandeel

Home > Woordenlijst > prioriteitsaandeel

Wat is een prioriteitsaandeel?

Prioriteitsaandelen zijn aandelen met bijzondere zeggenschapsrechten, bijvoorbeeld het recht van veto bij statutenwijziging van de vennootschap of het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van bestuurders. De bijzondere zeggenschapsrechten worden opgenomen in de statuten van de vennootschap.

Specialismen: