benoeming

Home > Woordenlijst > benoeming

Wat is een benoeming?

Een benoeming van een bestuurder van de vennootschap is een officiële installatie in de hoedanigheid van bestuurder.

Als het gaat om een besloten vennootschap dan worden bestuurders voor de eerste keer bij de akte van oprichting van de vennootschap benoemd. Daarna gebeurt dit door de algemene vergadering (van aandeelhouders). Zowel een mens als een andere vennootschap kan de functie van bestuurder bekleden.

Een bestuurder die volgens de statuten van de bv is benoemd, mag zich “statutair bestuurder” noemen.

Specialismen: