goodwill

Home > Woordenlijst > goodwill

Wat is goodwill?

De minder tastbare meerwaarde van een onderneming ten opzichte van het eigen vermogen van de onderneming, die niet direct volgt uit de balans (activa en passiva) van de onderneming. Goodwill ontstaat wanneer de waarde van de onderneming uitstijgt boven de waarde op de balans. Bijvoorbeeld door: de goede reputatie en bekendheid van de onderneming, kennis, sterke merken en een groot klantenbestand. Goodwill maakt doorgaans onderdeel uit van de koopprijs als een succesvolle onderneming wordt overgedragen.

Specialismen: