liquidatie

Home > Woordenlijst > liquidatie

Wat is een liquidatie?

In het ondernemingsrecht betekent “liquidatie” het ontbinden van onderneming (zoals een BV). Voor de liquidatie van een BV is een besluit van de algemene vergadering (van aandeelhouders) nodig.

Specialismen: