kwade trouw

Home > Woordenlijst > kwade trouw

Wat is kwade trouw?

Kwade trouw is het tegenovergestelde van goede trouw. Iemand handelt te kwader trouw als de persoon (i) weet, (ii) in de gegeven omstandigheden behoort te weten of (iii) “goede reden tot twijfel heeft” dat zijn of haar handeling oneerlijk of onrechtmatig is.

Specialismen: