kernbeding

Home > Woordenlijst > kernbeding

Wat is een kernbeding?

Een beding in een overeenkomst die de kern van de prestatie aangeeft is een kernbeding. Bedingen die gaan over de omschrijving, hoeveelheid en prijs van te leveren producten zijn in de meeste gevallen kernbedingen. Een kernbeding maakt geen onderdeel uit van algemene voorwaarden.

Specialismen: