intrekking van aandelen

Home > Woordenlijst > intrekking van aandelen

Wat is intrekking van aandelen?

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen.

Intrekking van aandelen kan niet zomaar plaatsvinden. Een besluit tot intrekking kan alleen betrekking hebben op de aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. Ook kan de intrekking betrekking hebben op alle aandelen van een soort of aanduiding waarvan vóór de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling. In alle andere gevallen kan intrekking alleen worden besloten met instemming van de betrokken aandeelhouders.

In de praktijk zal een vennootschap aandelen die ze wil intrekken eerst terugkopen van aandeelhouders (inkoop van aandelen) en daarna intrekken.

Als aandelen zijn ingetrokken, bestaan ze niet meer.

Specialismen: