handelings­onbevoegd

Home > Woordenlijst > handelingsonbevoegd

Wat is de betekenis van "handelingsonbevoegd"?

Als iemand volgens de wet niet bevoegd is om bepaalde handelingen te verrichten, is sprake van handelingsonbevoegdheid. De onbevoegdheid geldt dan alleen ten opzichte van bepaalde rechtshandelingen die worden verricht in een bepaalde hoedanigheid (in tegenstelling tot handelingsonbekwaamheid; gericht op de persoon). Een persoon die failliet is, is bijvoorbeeld handelingsonbevoegd en mag zijn huis niet verkopen. Dit mag alleen de door de rechtbank benoemde curator doen.

Specialismen: